ORICO M.2 NGFF to SATA 2.5 inch HDD Case Sata 3.0 Adapter High Speed 6 Gbps Box Hard Drive Enclosure For Samsung Seagate SSD
ORICO M.2 NGFF to SATA 2.5 inch HDD Case Sata 3.0 Adapter High Speed 6 Gbps Box Hard Drive Enclosure For Samsung Seagate SSD image 1
ORICO M.2 NGFF to SATA 2.5 inch HDD Case Sata 3.0 Adapter High Speed 6 Gbps Box Hard Drive Enclosure For Samsung Seagate SSD image 2
ORICO M.2 NGFF to SATA 2.5 inch HDD Case Sata 3.0 Adapter High Speed 6 Gbps Box Hard Drive Enclosure For Samsung Seagate SSD image 3
ORICO M.2 NGFF to SATA 2.5 inch HDD Case Sata 3.0 Adapter High Speed 6 Gbps Box Hard Drive Enclosure For Samsung Seagate SSD image 4
ORICO M.2 NGFF to SATA 2.5 inch HDD Case Sata 3.0 Adapter High Speed 6 Gbps Box Hard Drive Enclosure For Samsung Seagate SSD image 5

ORICO M.2 NGFF to SATA 2.5 inch HDD Case Sata 3.0 Adapter High Speed 6 Gbps Box Hard Drive Enclosure For Samsung Seagate SSD

US $13.14 -38%

US $9.52

M2TS-1200_01M2TS-1200_02M2TS-1200_03M2TS-1200_04M2TS-1200_05M2TS-1200_06M2TS-1200_07M2TS-1200_08

Reviews

Tôi rất thích các sản phẩm của ORICO và đã mua rất nhiều. Tuy nhiên, sản phẩm này có một chút thiếu sót đó là con ốc tròn màu vàng để cố định bộ nhớ thiết kế hơi dày, điều đó làm cho 2 nắp đậy bị kênh dày hơn và không chính xác . Khắc phục bằng cách không sử dụng con ốc đó nữa , dùng miếng keo 3M 2 mặt cố định :)) .

2020-09-04 18:19:00

ORICO M.2 NGFF to SATA 2.5 inch HDD Case Sata 3.0 Adapter High Speed 6 Gbps Box Hard Drive Enclosure For Samsung Seagate SSD reviews №1 62973
ORICO M.2 NGFF to SATA 2.5 inch HDD Case Sata 3.0 Adapter High Speed 6 Gbps Box Hard Drive Enclosure For Samsung Seagate SSD reviews №2 62974
ORICO M.2 NGFF to SATA 2.5 inch HDD Case Sata 3.0 Adapter High Speed 6 Gbps Box Hard Drive Enclosure For Samsung Seagate SSD reviews №3 62975
ORICO M.2 NGFF to SATA 2.5 inch HDD Case Sata 3.0 Adapter High Speed 6 Gbps Box Hard Drive Enclosure For Samsung Seagate SSD reviews №4 62976
ORICO M.2 NGFF to SATA 2.5 inch HDD Case Sata 3.0 Adapter High Speed 6 Gbps Box Hard Drive Enclosure For Samsung Seagate SSD reviews №5 62977

Balíček byl připraven k vyzvednutí v Zásilkovně za 21 dní. Produkt odpovídá popisu.

2020-08-05 11:45:00

ORICO M.2 NGFF to SATA 2.5 inch HDD Case Sata 3.0 Adapter High Speed 6 Gbps Box Hard Drive Enclosure For Samsung Seagate SSD reviews №1 62978
ORICO M.2 NGFF to SATA 2.5 inch HDD Case Sata 3.0 Adapter High Speed 6 Gbps Box Hard Drive Enclosure For Samsung Seagate SSD reviews №2 62979
ORICO M.2 NGFF to SATA 2.5 inch HDD Case Sata 3.0 Adapter High Speed 6 Gbps Box Hard Drive Enclosure For Samsung Seagate SSD reviews №3 62980

It works and that's important. Inside the housing under the board are supplied 4 heat seals. Not sure of their effectiveness, but it's better than nothing. The aluminum body works. All right.

2020-07-05 00:39:00

Great metal enclosure for SSD drives

2020-04-21 01:34:00

Works just fine!

2020-04-30 00:38:00

Ok!

2020-08-13 06:29:00

2020-07-22 09:52:00

2020-05-15 17:01:00

2020-04-14 05:15:00

2020-07-06 02:53:00

2020-08-24 01:57:00